MENU

Keep it simple*

Environment - Plastics - Piping - Building

IFTech levert belangrijke input voor het klimaatplan van Gent

Category: Algemeen nieuws

De stad Gent bouwt aan een nieuw lokaal klimaatplan opgesteld om binnen haar bevoegdheden maatregelen te kunnen treffen om zuiniger om te gaan met energie en de CO2- productie te beperken. Binnen dit kader werden IFTech en GIM, een GIS bureau in het Leuvense, aangezocht om het potentieel aan geothermie, een belangrijke en bovendien klimaatvriendelijke energiebron, van stad Gent in kaart te brengen.

BEO is een systeem voor warmte uitwisseling met de bodem door middel van een ondergrondse warmtewisselaar en een warmtepomp. Een bodem-warmte-wisselaar bestaat uit een aantal kunststof U-lussen die in boorgaten van circa 13 cm diameter en maximaal 150 m diep zijn aangebracht. Er stroomt een transportvloeistof door de bodemlus die warmte onttrekt aan de bodem voor verwarming in de winter en warmte afgeeft aan de bodem voor koeling in de zomer.

IFTECH heeft een overzichtskaart gemaakt van het grondgebied van Gent, waarbij voor elke locatie de gemiddelde warmtegeleidingscoëfficiënt werd berekend, op basis van de lokale bodemopbouw en de maximaal vergunbare boordiepte. Met behulp van deze info kon ook voor elke locatie de maximale energieopbrengst per boorgat bepaald worden.

In samenwerking met GIM, werd deze kaart gecombineerd met gedetailleerde kaarten van de stedelijke omgeving. Hieruit bleek welke woonzones effectief geschikt zijn, of ze wel met een boormachine bereikbaar zijn en hoeveel boorgaten in de potentiele zone ingezet kunnen worden, m.a.w. het exact potentieel aan BEO van Gent werd bepaald. In de rode zones kan niet geboord worden. Dit zijn typisch gebouwen en constructies, spoorwegen, ondergrondse parkeergarages en bossen.

De gele zones zijn potentieel, maar niet onmiddellijk boorbare zones, zoals het wegdek en het voetpad.

Groene zones zijn potentiële zones voor BEO. Op deze manier is het potentieel aan energie per perceel, per straat, per statistische sector en voor gans de stad Gent berekend.

Deze kennis is voor de stad Gent van groot belang voor het energiebeleid bij stadsrenovatieprojecten en nieuwe stadsontwikkelingsprojecten.

Projectinfo

  • Opdrachtgever: Stad Gent
  • Opdracht: Geothermie potentieel van alle Gentse woonzones in kaart brengen
  • Partners : GIM en AGT

Nieuwscategorieën

Volg het nieuws via RSS

Benvitec RSS Feed