Horizontaal
vs Verticaal

De keuze tussen een horizontale gaswasser en een verticale gaswasser hangt af van verschillende factoren, waaronder de beschikbare ruimte, het type verontreinigingen in de gasstroom en de specifieke behoeften van het industriële proces.

Beperkte ruimte

Horizontale gaswassers kunnen gunstiger zijn wanneer er beperkte verticale ruimte beschikbaar is. Dit is vooral belangrijk in situaties waar de installatiehoogte beperkt is, zoals in sommige industriële faciliteiten of wanneer de gaswasser onder een laag plafond moet passen.

Aanpassing aan bestaande systemen

In sommige gevallen kan het gemakkelijker zijn om een horizontale gaswasser aan te passen aan bestaande industriële processen of installaties. Het ontwerp kan mogelijk beter integreren met de lay-out van de bestaande infrastructuur.

Stabiliteit en structurele overwegingen

Afhankelijk van de structurele vereisten en stabiliteitsoverwegingen kan een horizontale gaswasser geschikter zijn in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld, in gebieden waar windbelasting een belangrijke factor is, kan een horizontale configuratie gunstiger zijn.

Procesvereisten

Het type verontreinigingen in de gasstroom en de specifieke behoeften van het industriële proces kunnen de keuze beïnvloeden. Sommige processen kunnen beter presteren met een horizontale configuratie vanwege de aard van de gas-vloeistofinteractie die plaatsvindt.

Onderhoudstoegankelijkheid

De toegankelijkheid voor onderhoud kan ook een rol spelen bij de keuze tussen horizontale en verticale gaswassers. Afhankelijk van de onderhoudsbehoeften en toegangspunten kan het ene type gaswasser gemakkelijker te onderhouden zijn dan het andere.

Benieuwd welke gaswasser het meest geschikt is voor jouw toepassing?

Het is belangrijk om een grondige evaluatie uit te voeren van de specifieke omstandigheden en eisen van de toepassing alvorens te beslissen welk type gaswasser het meest geschikt is. Neem contact op met onze ingenieurs en milieu-experts. Zij bekijken samen met jou wat de meest efficiënte en kosteneffectieve oplossing is.

Of bel ons op +32 11 450 750