Venturiwassers

Venturiwassers of Venturiscrubbers worden onder andere gebruikt voor het verwijderen van fijn stof, aerosolen, condensatie- en sublimatiestof, zure dampen, organische oplosmiddelen, stikstofoxiden, zwaveldioxide, ammoniak, chloor, waterstofchloride, waterstofsulfide en andere verontreinigende stoffen uit industriële emissies. Venturiwassers worden vaak gebruikt in industriële toepassingen zoals rookgasreiniging in energiecentrales, afvalverbrandingsinstallaties, metaalbewerking, chemische productie en industriële ovens. 

Werking

Venturiwassers verwijderen vervuilende stoffen uit een gasstroom door gebruik te maken van het Venturi-effect. Dit effect is genoemd naar de Italiaanse ingenieur Giovanni Battista Venturi, die ontdekte dat wanneer er een vloeistof of gas door een nauwe opening (de Venturi-hals) stroomt er een verhoging van de snelheid en een verlaging van de druk plaatsvindt.

Wanneer de gasstroom door de Venturi-hals wordt geleid, worden er tegelijkertijd vloeistofdruppels in de scrubber geïnjecteerd. Dat kan water zijn, of een specifieke chemische oplossing afhankelijk van de verontreinigingen die moeten worden verwijderd. Door de hoge relatieve snelheid tussen het gas en de vloeistof in de venturiwasser, worden de ongewenste componenten uit het gas afgescheiden door botsing, absorptie of reactie. De vloeistof en gevangen deeltjes worden vervolgens afgevoerd, waardoor het gas wordt gezuiverd.

Voordelen van venturiwassers

  • hoge afscheidingsgraad
  • efficiëntie bij het verwijderen van verontreinigende deeltjes
  • goede prestaties bij hoge temperaturen.
  • eenvoudige constructie
  • laag volume
  • ongevoelig voor vervuiling
  • aanpasbaar aan variërende debieten

In Detail

1. Venturi-effect

Een Venturiwasser heeft een vernauwing in de gasstroom, bekend als de Venturi-buis. Wanneer de gasstroom door deze vernauwing gaat, neemt de snelheid toe en de druk neemt af. Dit creëert een lagedrukzone in de Venturi-buis. 

2. Vloeistoftoevoer

Een vloeistof, water of een chemische oplossing, wordt in de Venturi-buis geïnjecteerd. Door het lagedrukgebied dat ontstaat door het Venturi-effect, wordt de vloeistof in fijne druppels gesproeid.

3. Gas-vloeistofcontact

Het verontreinigde gas stroomt door de Venturi-buis, waar de fijne druppels vloeistof in contact komen met het gas. Tijdens dit contact worden de verontreinigende stoffen gevangen en geabsorbeerd door de vloeistof. 

4. Schoon gas en vervuilde vloeistofafscheiding

Het gezuiverde gas stroomt verder, terwijl het vloeistofmengsel dat de verontreinigingen heeft opgenomen, wordt gescheiden. De vervuilde vloeistof wordt vaak afgevoerd naar een behandelingssysteem.

Toepassingsgebieden

factory-500x500

Industriële emissiecontrole

Venturiwassers worden veel gebruikt in industriële processen waarbij schadelijke gassen en deeltjes worden geproduceerd, zoals verbrandingsprocessen in energiecentrales, staalproductie, cementfabrieken en afvalverbrandingsovens. Ze verminderen de emissie van stof, rook en andere verontreinigende stoffen voordat de gassen worden uitgestoten.

houtbewerking

Houtbewerking en papierindustrie

In de houtbewerking en papierindustrie kunnen venturiwassers helpen bij het beheersen van de emissie van houtstof en andere deeltjes.

Chemische industrie

Chemische industrie

Venturiwassers worden gebruikt om gassen te reinigen die vrijkomen bij chemische reacties, destillatie en andere processen in de chemische productie.

mining

Mijnbouw en metaalbewerking

In de mijnbouw en metallurgische processen worden venturiwassers gebruikt om stof en deeltjes te verwijderen die vrijkomen bij activiteiten zoals ertsverwerking, smelten en slijpen.
farmaceutische industrie

Farmaceutische industrie

Bij de productie van farmaceutische producten kunnen venturiwassers helpen om schadelijke dampen en aerosolen te verwijderen die vrijkomen tijdens chemische processen.
food industry

Voedingsmiddelenindustrie

In voedselverwerkingsfaciliteiten kunnen venturiwassers worden ingezet om dampen en aerosolen te verwijderen die ontstaan tijdens het koken, bakken en andere productieprocessen.

Realisaties

De toepassingen van venturiwassers variëren afhankelijk van de stoffen die moeten worden verwijderd, de eigenschappen van de gasstroom en de industrie waarin ze worden gebruikt.

Het ontwerp, de configuratie en de materiaalkeuze (kunststof of metaal) van de Venturiwasser, hangen dan ook volledig af van de toepassing.

Neem gerust contact op met een van onze specialisten om je te begeleiden met de keuze en de bouw van de juiste wasser.

Of bel ons op +32 11 450 750