Verticale
Gaswassers

Verticale gaswassers worden gebruikt om vervuilende stoffen zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijnstof, ammoniak of andere zure gassen uit gasstromen te verwijderen. Gaswassers worden vaak gebruikt in industriële processen (verbranding in energiecentrales, metaalverwerking, chemische productie, afvalverbranding …) om de emissie van vervuilende stoffen te verminderen en op die manier te voldoen aan de milieuvoorschriften.

Werking

Verticale gaswassers werken volgens het principe van absorptie (oplossen van een stof in een vloeistof) en gas-vloeistoftegenstroom waarbij de verontreinigde gasstroom van onder naar boven door een kolom met pakkingmateriaal stroomt, terwijl de wasvloeistof van boven naar beneden wordt gesproeid.

Door het intensieve contact tussen het gas en de vloeistof worden bepaalde gasvormige componenten opgelost in de vloeistof en blijven ze hierin achter. De gereinigde gasstroom verlaat de kolom aan de bovenkant volgens de geldende emissienormen, terwijl de verontreinigde vloeistof wordt afgevoerd of gerecirculeerd.

De keuze van het absorptiemiddel en de operationele parameters zijn uiteraard afhankelijk van het type verontreiniging en worden heel nauwkeurig door onze ingenieurs berekend. De “verticale” aanduiding verwijst naar de oriëntatie van de gaswasser, waarbij het gas van onder naar boven door de vloeistof stroomt.

Voordelen van een verticale gaswasser

  • Zeer hoge verwijderingsrendementen van schadelijke componenten in de gasstroom
  • Compacte installatie die weinig oppervlak inneemt
  • Lage investeringskosten en controleerbare verbruikskosten
  • Milieuvriendelijk, bedrijfszeker en eenvoudig te onderhouden
  • Groot aantal toepassingen voor verschillende soorten gassen, zoals zuren, ammoniak, geurhinder veroorzakende stoffen, enz.

In Detail

1. Gasinvoer

Verontreinigde gasstromen worden in de gaswasser geleid. Deze gasstromen kunnen verschillende verontreinigende stoffen bevatten, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden, zure gassen en deeltjes. 

2. Vloeistoftoevoer

Een vloeistof, meestal water of een chemische oplossing, wordt in de gaswasser geïntroduceerd. Deze vloeistof stroomt van boven naar beneden door de gaswasser. 

3. Gas-vloeistofcontact

Het verontreinigde gas en de vloeistof komen met elkaar in contact. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, afhankelijk van het ontwerp van de gaswasser. Bij sproeitoepassingen wordt de vloeistof in fijne druppels verspreid. Bij neerwaartse stromingen gaat het gas door een stromende vloeistof. 

4. Absorptie of chemische reactie

Tijdens het contact met de vloeistof worden de verontreinigende stoffen geabsorbeerd of ondergaan ze chemische reacties. Dit proces hangt af van de aard van de verontreinigingen en de samenstelling van de gebruikte vloeistof.

5. Schone gasuitlaat

Het gezuiverde gas verlaat de gaswasser. Het bevat minder verontreinigende stoffen dan het ingaande gas. 

6. Afvoer van verontreinigd vloeistofmengsel

Het vloeistofmengsel dat de verontreinigingen heeft opgenomen, wordt afgevoerd naar een behandelingssysteem voor verdere verwerking of neutralisatie.

Toepassingsgebieden

factory-500x500

Industriële emissiecontrole

In fabrieken en industriële faciliteiten worden verticale gaswassers gebruikt om schadelijke stoffen zoals zwaveloxiden (SOx), zuren (HCl, HF,…), vluchtige organische stoffen (VOS) en andere verontreinigende stoffen uit de rookgassen te verwijderen voordat ze in de atmosfeer worden vrijgegeven.
nuclear-plant-500x500

Energieopwekking

Verticale gaswassers worden soms gebruikt bij energiecentrales, vooral die op basis van fossiele brandstoffen zoals steenkool of olie, om de emissies van verontreinigende stoffen te verminderen en te voldoen aan milieuvoorschriften.

Chemische industrie

Chemische industrie

In chemische fabrieken worden gaswassers ingezet om bijproducten en schadelijke gassen uit chemische processen te verwijderen voordat ze worden uitgestoten. Ook bij de opslag van chemicaliën dienen de ontwijkgassen behandeld te worden.
treatment-500x500

Afvalverwerking

Bij afvalverbrandingsinstallaties worden verticale gaswassers gebruikt om de emissies van giftige stoffen en zware metalen die vrijkomen bij het verbranden van afvalstoffen te verminderen.

refinery_2908971-500x500

Raffinaderijen

In de olie- en gasindustrie worden gaswassers gebruikt om gassen te reinigen die vrijkomen bij raffinage-processen, waarbij schadelijke stoffen zoals waterstofsulfide (H2S) worden verwijderd.

emission-control_12294932-500x500

Geurbehandeling

Gaswassers worden gebruikt om de aanwezige geurcomponenten in de luchtstroom te absorberen en te neutraliseren. Deze geurcomponenten kunnen afkomstig zijn van verschillende industriële activiteiten en andere bronnen.

Realisaties

Benieuwd hoe wij
jou kunnen helpen?

Waarmee kunnen we je van dienst zijn? Wil je graag meer weten over onze diensten of heb je een specifieke vraag? Bel ons gerust, of vervolledig het eenvoudige contactformulier.

Of bel ons op +32 11 450 750