BioFilters

Biofilters zijn milieuvriendelijke luchtreinigingssystemen die microbiologische processen gebruiken om verontreinigende stoffen uit luchtstromen te verwijderen. Ze maken gebruik van levende micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, om de verontreinigingen af te breken en om te zetten in onschadelijke stoffen, zoals water en kooldioxide. 

Werking

In een biofilter worden de micro-organismen op een dragermateriaal geplaatst, zoals compost, houtsnippers of turf. De verontreinigde lucht wordt door dit dragermateriaal geleid, waar de micro-organismen de verontreinigingen metaboliseren. De biochemische reacties die plaatsvinden tijdens dit proces resulteren in de afbraak van de schadelijke stoffen.

Biofilters worden vaak gebruikt voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen (VOS) en geurveroorzakende verbindingen uit industriële processen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, composteerinstallaties, bio-ethanolproductie, en andere industrieën waar geurcontrole en emissiereductie belangrijk zijn. Ze zijn vooral effectief voor lage tot matige concentraties van verontreinigende stoffen.

Voordelen van een biofilter

  • milieuvriendelijkheid
  • lage operationele kosten
  • inzetbaar bij de behandeling van een breed scala aan organische verontreinigingen
  • minimale afvalproductie
  • gebruik van natuurlijke processen

In Detail

1. Filtermedium

Het hart van een biofilter is het filtermedium, dat meestal bestaat uit organisch materiaal zoals compost, schors, houtsnippers of andere substraten. Dit medium biedt een oppervlak voor de groei van micro-organismen.  

2. Microbiële kolonies

Levende micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, koloniseren het filtermedium. Deze microbiële kolonies vormen een biofilm op het oppervlak van het medium. 

3. Gasstroom

De verontreinigde luchtstromen worden door het filtermedium geleid. Organische verbindingen in de lucht worden geabsorbeerd of afgebroken door de microbiële activiteit in de biofilm.

4. Biologische afbraak

De micro-organismen in de biofilm breken de organische verbindingen af tot eenvoudigere, niet-schadelijke stoffen zoals water en kooldioxide. Deze biologische afbraak is het sleutelproces dat verontreinigingen uit de lucht verwijdert.

5. Schoon gas

Het gezuiverde gas, nu vrij van de meeste verontreinigingen, verlaat de biofilter.

Toepassingsgebieden

afvalwaterzuivering

Afvalwaterzuivering

Biofilters worden gebruikt om onaangename geuren te verwijderen die kunnen vrijkomen uit afvalwaterzuiveringsinstallaties, rioolwaterzuiveringsinstallaties en industriële processen waarbij water wordt behandeld.
composteren

Composteerinstallaties

Bij composteerinstallaties helpen biofilters om de geur van organisch materiaal dat wordt afgebroken tot compost te verminderen.

papier industrie

Pulp- en papierindustrie

Bij de productie van papier en pulp kunnen biofilters worden gebruikt om de geur van organische verbindingen afkomstig van de productieprocessen te verminderen.

Chemische industrie

Chemische industrie

Biofilters worden ingezet om geuren en vluchtige organische verbindingen die vrijkomen bij chemische productieprocessen te behandelen.
agrarische sector

Agrarische sector

In de veeteelt en pluimveehouderij worden biofilters gebruikt om de geur van dierlijke uitwerpselen en andere agrarische emissies te verminderen.

textielindustrie

Textielindustrie

Biofilters kunnen worden gebruikt om geuren en vluchtige organische stoffen afkomstig van textielproductieprocessen te verminderen.

Realisaties

Biofilters vereisen optimale omstandigheden voor de groei van micro-organismen, zoals de juiste vochtigheidsgraad en temperatuur. Bovendien hangt hun efficiëntie af van het type verontreiniging en de samenstelling van de gasstroom.

Benieuwd of een biofilter een oplossing kan zijn voor jou? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten

Of bel ons op +32 11 450 750