Horizontale
Gaswassers

Horizontale gaswassers worden net als verticale gaswassers gebruikt om gassen te zuiveren door schadelijke stoffen, zoals zwaveldioxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en stofdeeltjes uit een gasstroom te verwijderen door middel van een wasvloeistof. Horizontale wassers worden vaak ingezet in diverse industrieën, zoals chemische fabrieken, raffinaderijen en energiecentrales. Het belangrijkste verschil tussen horizontale en verticale gaswassers ligt in de oriëntatie van de gasstroom en het contact met de vloeistof.

Werking

Het belangrijkste verschil tussen horizontale en verticale gaswassers ligt in de oriëntatie van de gasstroom en het contact met de vloeistof.

Ook horizontale gaswassers werken volgens het principe van absorptie (oplossen van een stof in een vloeistof) en gas-vloeistoftegenstroom. Maar in dit geval stroomt het verontreinigde gas zijdelings door het apparaat, terwijl de vloeistof over het algemeen van boven naar beneden stroomt, waardoor er contact is tussen het gas en de vloeistof. Net als bij verticale gaswassers leidt dit contact tot het absorberen of chemisch reageren van verontreinigende stoffen, waardoor ze uit de gasstroom worden verwijderd.

Uiteraard hangen het gekozen absorptiemiddel en de operationele instellingen bij deze techniek ook af van het type verontreiniging.

Voordelen van een horizontale gaswasser

  • laag drukverlies
  • hoge afscheidingsgraad
  • ongevoeligheid voor vervuiling
  • onderhoudsvriendelijkheid


Horizontale gaswassers kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het terugwinnen van waardevolle stoffen uit de gasstroom, het reduceren van de milieu-impact van industriële emissies of het voorkomen van corrosie of geurhinder.

In Detail

1. Gasinvoer

De verontreinigde gasstroom wordt horizontaal door een waskamer geleid.

2. Vloeistoftoevoer

Een vloeistof, meestal water of een chemische oplossing, wordt in de gaswasser geïntroduceerd. Deze vloeistof stroomt horizontaal door het apparaat of wordt verneveld via een sproeisysteem.

3. Gas-vloeistofcontact

Het verontreinigde gas en de vloeistof komen met elkaar in contact.

4. Absorptie of chemische reactie

Tijdens het contact met de vloeistof worden de verontreinigende stoffen geabsorbeerd of ondergaan ze chemische reacties, vergelijkbaar met het proces in een verticale gaswasser.

5. Schone gasuitlaat

De gereinigde gasstroom wordt vervolgens door een druppelafscheider geleid, die de resterende wasvloeistofdruppels uit het gas scheidt. Het gezuiverde gas verlaat de horizontale gaswasser. 

6. Afvoer van verontreinigd vloeistofmengsel

Het vloeistofmengsel dat de verontreinigingen heeft opgenomen, wordt afgevoerd naar een behandelingssysteem voor verdere verwerking of neutralisatie.

Horizontaal vs verticaal

Horizontaal
vs verticaal

Ga ik nu best voor een horizontale gaswasser of kies ik beter een verticale? Die keuze hangt af van verschillende factoren. 

Toepassingsgebieden

factory-500x500

Industriële emissiecontrole

In fabrieken en industriële faciliteiten worden verticale gaswassers gebruikt om schadelijke stoffen zoals zwaveloxiden (SOx), zuren (HCl, HF, …), vluchtige organische stoffen (VOS) en andere verontreinigende stoffen uit de rookgassen te verwijderen voordat ze in de atmosfeer worden vrijgegeven.
nuclear-plant-500x500

Energieopwekking

Verticale gaswassers worden soms gebruikt bij energiecentrales, vooral die op basis van fossiele brandstoffen zoals steenkool of olie, om de emissies van verontreinigende stoffen te verminderen en te voldoen aan milieuvoorschriften.
Chemische industrie

Chemische industrie

In chemische fabrieken worden gaswassers ingezet om bijproducten en schadelijke gassen uit chemische processen te verwijderen voordat ze worden uitgestoten. Ook bij de op en overslag van chemicaliën dienen de ontwijkgassen behandeld te worden.
treatment-500x500

Afvalverwerking

Bij afvalverbrandingsinstallaties worden verticale gaswassers gebruikt om de emissies van giftige stoffen en zware metalen die vrijkomen bij het verbranden van afvalstoffen te verminderen.
refinery_2908971-500x500

Raffinaderijen

In de olie- en gasindustrie worden gaswassers gebruikt om gassen te reinigen die vrijkomen bij raffinageprocessen, waarbij schadelijke stoffen zoals waterstofsulfide (H2S) worden verwijderd.
emission-control_12294932-500x500

Geurbehandeling

Gaswassers worden gebruikt om de aanwezige geurcomponenten in de luchtstroom te absorberen en te neutraliseren. Deze geurcomponenten kunnen afkomstig zijn van verschillende industriële activiteiten en andere bronnen.

Realisaties

Benieuwd hoe wij
jou kunnen helpen?

Waarmee kunnen we je van dienst zijn? Wil je graag meer weten over onze diensten of heb je een specifieke vraag? Bel ons gerust, of vervolledig het eenvoudige contactformulier.

Of bel ons op +32 11 450 750